Rozbudowa ul.Leszczynki w Gdyni -wybór wykonawcy robót budowlanych

UI/BW/7041- 88/2010 Gdynia, dnia 02.09.2010r

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na wykonanie zadania
,,Rozbudowa ul.Leszczynki w Gdyni"


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 16193/10/V/U z dnia 31.08.2010r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 27.08.2010r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na roboty budowlane pn. ,,Rozbudowa ul.Leszczynki w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
Najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 02) złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „MARBUD" Ryszard Marcinkiewicz, mające swą siedzibę w 81-206 Gdynia, ul.Morska 147, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.
Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 15905/10/V/U z dnia 03.08.2010r.: cena oferty brutto 93 %, okres udzielonej gwarancji 2 %, okres wykonania 5 %

Oferta nr 01 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELGRUNT", 81-571 GDYNIA, ul. Starochwaszczyńska 64
1. cena brutto - 2 446 100,00 zł (6,95 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
3. okres wykonania - 219 dni (0,00 pkt)
RAZEM 7,01 pkt

Oferta nr 02 - PPHU MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, 81-206 Gdynia, ul.Morska 147
1. cena brutto - 1 952 075,14 zł (9,30 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,20 pkt)
3. okres wykonania - 93 dni (0,50 pkt)
RAZEM 10,00 pktOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 02.09.2010
Data udostępnienia informacji: 02.09.2010
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.11.2010 11:50 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki
02.09.2010 15:48 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka