Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Wiczlińskiej wraz z budową przedszkola.

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z WOLNEJ  RĘKI
na opracowanie wielobranżowej koncepcj i wielobranżowej  dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania p.n.: „Rozbudowa  Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola”.  

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.09.2010 r. w oparciu o art. 11. ust. 1 pkt  3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udzielił zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie wielobranżowej koncepcji i wielobranżowej  dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania p.n.: „Rozbudowa  Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola” biuru projektów „JAGA – STUDIO” Autorska Pracownia Projektowa Arch. Jadwiga Jaczuk z siedzibą w Gdańsku przy ul. Słupskiej 26.Za wykonanie wyżej wymienionego opracowania w wyniku negocjacji ustalono wynagrodzenie w kwocie 676.472,00 zł. brutto (słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 0/100). 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Barbara Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Woźniak
Data wytworzenia informacji: 29.09.2010
Data udostępnienia informacji: 29.09.2010
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2010 15:57 Korekta Barbara Woźniak
29.09.2010 15:53 Korekta Barbara Woźniak
29.09.2010 15:51 Dodanie informacji Barbara Woźniak
29.09.2010 15:47 Dodanie informacji Barbara Woźniak