Remont Hali Targowej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego,obejmujący wykonanie instalacji elektrycznych wew.

OGŁOSZENIE o wyniku przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty 4.845.000 euro na robotę budowlaną: „Remont Hali Targowej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego, obejmujący wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych: oświetlenia awaryjnego, zmiany lokalizacji wyłącznika prądu, zasilania urządzeń wentylacji i urządzeń oddymiania”.                 Zarządzeniem Nr 17273/10/V/M z dnia 30 listopada 2010r. Prezydent Miasta Gdyni  zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 18.11.2010r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty 4.845.000 euro na remont Hali Targowej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego, obejmujący wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz wybór Wykonawcy – Konsorcjum firm:  IMPEL TECH SOLUTIONS i IMPEL SECURITY TECHNOLOGIES, z ceną brutto 513 148,86 zł, która była najniższa spośród złożonych ofert spełniających warunki określone w SIWZ.Oferty były oceniane wg kryterium: cena oferty brutto: 100%.  Poza ww. ofertą w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 niżej wymieniona oferta spełniająca warunki ustalone w SIWZ: 02.      A.K. – Elektryk           Andrzej Kreft          ul. Zbychowska 9, 84-230 Rumia – z ceną brutto 531.764,80 zł. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Ostatnio zmodyfikował: Gabriela Grabda
Data wytworzenia informacji: 02.12.2010
Data udostępnienia informacji: 02.12.2010
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.12.2010 14:44 Dodanie informacji Gabriela Grabda