Przebudowa ul. Zielnej w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na wykonanie zadania
,,Przebudowa ul. Zielnej w Gdyni"


  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 16244/10/V/U z dnia 07.09.2010r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 30.08.2010r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na roboty budowlane pn. ,,Przebudowa ul. Zielnej w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.

  Najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 01) złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELGRUNT", mające swą siedzibę w Gdyni 81-571, przy ul. Starochwaszczyńskiej 64, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

  Ofertę oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 15919/10/V/U z dnia 03.08.2010r.: cena oferty brutto 93 %, okres udzielonej gwarancji 2 %, okres wykonania 5 %

Oferta nr 01 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELGRUNT", 81-571 GDYNIA, ul. Starochwaszczyńska 64
1. cena brutto                                   - 1 544 032,00 zł (9,30 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji            - 37 miesięcy (0,06 pkt)
3. okres wykonania                           - 90 dni (0,50 pkt)
                                                  RAZEM 9,86 pktOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 09.09.2010
Data udostępnienia informacji: 09.09.2010
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.09.2010 14:52 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki
09.09.2010 14:48 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki