Przebudowa ciągu pieszego i schodów terenowych przy ulicy Redłowskiej w Gdyni wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy : przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych : ,,Przebudowa ciągu pieszego i schodów terenowych przy ulicy Redłowskiej w Gdyni wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka''.


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.04.2010r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 12.04.2010r w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych : ,,Przebudowa ciągu pieszego i schodów terenowych przy ulicy Redłowskiej w Gdyni wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka'' oraz wybór oferty Przedsiębiorstwa ,,ABT'' sp. z o.o., mającego swą siedzibę w Gdańsku (80-311) przy ul. Grottgera 19a/2, działającego na podstawie wpisu do krajowego rejestru sadowego po nr KRS: 0000089846 z ceną ryczałtową brutto: 298 132,84 zł, z którym zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.

Oferty oceniane były wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 13957/10/V/U z dnia 16.02.2010r:
- cena oferty brutto - 98 %
- okres udzielonej gwarancji - 2 %
Wykonawcy uzyskali :

01. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT, 81-571 Gdynia ul. Starochwaszczyńska 64
1. cena brutto - 396 500,00 zł (6,57 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
RAZEM 6,63 pkt


02. Przedsiębiorstwo ,,ABT" sp. z o.o. , 80-311 Gdańsk ul. Grottgera 19a/2
1. cena brutto - 298 132,84 zł (9,80 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,20 pkt)
RAZEM 10,00 pkt


03. Przedsiębiorstwo Portowe ,, SIEĆ" sp. z o.o. , 81-337 Gdynia ul. Rotterdamska 7
1. cena brutto - 334 204,85 zł (8,61 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,20 pkt)
RAZEM 8,81 pkt

Ogłoszenia o zamówieniu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 30.04.2010
Data udostępnienia informacji: 30.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.06.2011 14:32 dodanie ogłoszenia o zamówieni Elżbieta _Wójcicka