Oświetlenie uliczne ul.Metalowej w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy : przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych: ,,Oświetlenie uliczne ul.Metalowej w Gdyni''.


 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.07.2010r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 02.07.2010r w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych: ,,Oświetlenie uliczne ul. Metalowej w Gdyni'' oraz wybór oferty złożonej przez Pana Edwarda Pastułę prowadzącego działalność pod nazwą: Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „TELMAX" Edward Pastuła, z siedzibą we Władysławowie (84-120) przy ul.Ignacego Krasickiego 40, działającego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 10025/2004/2007 we Władysławowie z ceną ryczałtową brutto: 46 273,87 zł, z którym zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.Oferty oceniane były wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 15329/10/V/U z dnia 15.06.2010r:
- cena oferty brutto - 95 %
- okres udzielonej gwarancji - 2 %
- okres wykonania - 3 %

Wykonawcy uzyskali:


Oferta nr 01- Przedsiębiorstwo Portowe ,, SIEĆ" sp. z o.o. , 81-337 Gdynia ul. Rotterdamska 7
1. cena brutto -                                   52 779,64 zł (8,16 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji -              56 miesięcy (0,20 pkt)
3. okres wykonania -                                    45 dni (0,03 pkt)
                                                                  RAZEM 8,39 pkt


Oferta nr 02- Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „TELMAX" Edward Pastuła, 84-120 Władysławowo, ul.Ignacego Krasickiego 40
1. cena brutto -                                  46 273,87 zł (9,50 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji -             55 miesięcy (0,20 pkt)
3. okres wykonania -                                   15 dni (0,30 pkt)
                                                               RAZEM 10,00 pkt


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 16.07.2010
Data udostępnienia informacji: 16.07.2010
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.09.2010 08:40 Aktualizacja treści Bartosz _Wardencki
16.07.2010 12:22 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki
16.07.2010 12:19 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki