Oświetlenie ul.Żeglarzy w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na wykonanie zadania
,,Oświetlenie ul.Żeglarzy w Gdyni"


  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 17082/10/V/U z dnia 16.11.2010r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 10.11.2010r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na roboty budowlane pn. ,,Oświetlenie ul.Żeglarzy w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.
  Najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 04) złożyło Przedsiębiorstwo VOLFRAM Mokrzycki Podgórski s. j., z siedzibą w Łebczu 84-103 przy ul.Swarzewskiej 16, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.
  Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 16767/10/V/U z dnia 19.10.2010r.: cena oferty brutto 93 %, okres udzielonej gwarancji 2 %, okres wykonania 5 %

Oferta nr 01 - Przedsiębiorstwo Portowe "SIEĆ" Sp. z o.o., 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 7
1. cena brutto -                               83 649,54 zł (9,25 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji -         55 miesięcy (0,20 pkt)
3. okres wykonania -                                 45 dni (0,28 pkt)
                                                             RAZEM 9,73 pkt

Oferta nr 02 - ,, B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska 83-000 Pruszcz Gdański,ul. Sikorskiego 2 C
1. cena brutto -                              96 009,73 zł (7,87 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji -        36 miesięcy (0,00 pkt)
3. okres wykonania -                              149 dni (0,00 pkt)
                                                            RAZEM 7,87 pkt


Oferta nr 03 - ,, ZWSE,,Telmax" Edward Pastuła 84-120 Władysławowo, ul. Ignacego Krasickiego 40
1. cena brutto -                           100 511,59 zł (7,37 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji -       55 miesięcy (0,20 pkt)
3. okres wykonania -                               30 dni (0,50 pkt)
                                                            RAZEM 8,07 pkt


Oferta nr 04 - Przedsiębiorstwo ,,Volfram" s.j. Mokrzycki, Podgórski, 84-103 Łebcz, ul. Swarzewska 16
1. cena brutto -                             83 210,62 zł (9,30 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji -       55 miesięcy (0,20 pkt)
3. okres wykonania -                               40 dni (0,35 pkt)
                                                            RAZEM 9,85 pkt


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 19.11.2010
Data udostępnienia informacji: 19.11.2010
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.12.2010 13:24 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki
19.11.2010 14:59 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki