Oświetlenie ul.Dantyszka w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na wykonanie zadania
,,Oświetlenie ul.Dantyszka w Gdyni"


   Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.10.2010r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 21.09.2010r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na roboty budowlane pn. ,,Oświetlenie ul.Dantyszka w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.
   Najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 03) złożyła firma KRELBUD Sp. z o.o., z siedzibą w Luzinie 84-242, Kębłowo przy ul.Wejherowskiej 28, z którą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 16189/10/V/U z dnia 31.08.2010r.: cena oferty brutto 93 %, okres udzielonej gwarancji 2 %, okres wykonania 5 %


Oferta nr 02 - Przedsiębiorstwo Portowe "SIEĆ" Sp. z o.o., 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 7
1. cena brutto - 90 946,36 zł (1,06 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy (0,00 pkt)
3. okres wykonania - 60 dni (0,50 pkt)
RAZEM 1,56 pkt


Oferta nr 03 - ,,Krelbud" Sp. z o. o., 84-242 Luzino Kębłowo, ul.Wejherowska 28
1. cena brutto - 48 211,57 zł (9,30 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy (0,00 pkt)
3. okres wykonania - 60 dni (0,50 pkt)
RAZEM 9,80 pkt


Oferta nr 04 - Przedsiębiorstwo ,,Volfram" s.j. Mokrzycki, Podgórski, 84-103 Łebcz, ul. Swarzewska 16
1. cena brutto - 50 727,99 zł (8,82 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,20 pkt)
3. okres wykonania - 60 dni (0,50 pkt)
RAZEM 9,52 pkt


2. Jednocześnie informuję, że na podstawie art.90 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania została odrzucona oferta nr 01 złożona przez Pana Edwarda Pastułę właściciela Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych TELMAX Edward Pastuła z siedzibą we Władysławowie 84-120 przy ul.Ignacego Krasickiego 40. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 08.10.2010
Data udostępnienia informacji: 08.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.10.2010 10:56 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki