Opracowanie wstępnych założeń programu, rozwiązań organizacyjno-prawnych i funkcjonowania oraz wstępnych założeń strategii promocji Muzeum Emigracji

 
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.09.2010 r. zatwierdzono wynik konkursu na „Opracowanie wstępnych założeń programu, rozwiązań organizacyjno-prawnych i funkcjonowania oraz wstępnych założeń strategii promocji Muzeum Emigracji w Gdyni”. 
Autorowi najlepszej pracy konkursowej: Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., z siedzibą: 81-391 Gdynia, ul. Świętojańska 53/8, przyznano I nagrodę pienieżną w wysokości 40 000 zł. brutto oraz zaakceptowano propozycję przeprowadzenia negocjacji z Agencją Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą: 81-391 Gdynia, ul. Świętojańska 53/8,  w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na opracowanie założeń programu ekspozycyjno-badawczego, rozwiązań organizacyjno-prawnych i funkcjonowania oraz realizacji promocji Muzeum Emigracji  w czasie przed jego otwarciem.
W wyznaczonym w Regulaminie Konkursu terminie wpłynęła 1 praca konkursowa. W wyniku oceny w zakresie spełniania wymogów formalnych zgodnych z Regulaminem Konkursu /z zakresu rzeczowego i formy opracowania/ praca konkursowa została zaakceptowana oraz  dopuszczona do dalszej oceny pod względem merytorycznym.W dniu 10 września 2010r. odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego w celu dokonania merytorycznej oceny pracy konkursowej oznaczonej numerem 193500, jedynej jaka została złożona w konkursie, oraz streszczenia ocen. Oceny pracy dokonano według kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu. Punkty zostały przyznane wg indywidualnej oceny członków sądu konkursowego (ilość punktów od 0 do 10 w każdym kryterium). Łącznie praca konkursowa uzyskała 58.9 punktów na 70 możliwych, co daje 84% wszystkich możliwych punktów do uzyskania. Tym samym podjęto decyzję o przyznaniu pracy oznaczonej numerem 193500 nagrody I miejsca oraz  zaproszenia autora pracy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie założeń programu ekspozycyjno-badawczego, rozwiązań organizacyjno-prawnych i funkcjonowania oraz promocji Muzeum Emigracji w czasie przed jego otwarciem. Następnie dokonano identyfikacji autora pracy konkursowej. Autorem zwycięskiej pracy jest Agencja Rozwoju Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Joanna _Nowak
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Nowak
Data wytworzenia informacji: 27.09.2010
Data udostępnienia informacji: 27.09.2010
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.09.2010 12:28 Aktualizacja treści Joanna Nowak
27.09.2010 12:22 Aktualizacja treści Joanna Nowak
27.09.2010 12:18 Aktualizacja treści Joanna Nowak
27.09.2010 12:16 Dodanie informacji Joanna Nowak