Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kredyt długoterminowy w wysokości do 150 mln zł

                       EZP nr 340/86/KB/10                                                                 Gdynia 08.09.2010r.
                                                         
Ogłoszenie o wyniku postępowania o  udzielenie zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 193.000 EURO na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości   do  150 mln zł z przeznaczeniem na  finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .
Działając na podstawie art.92 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 113 poz.759 z 2010 r.) oraz na podstawie Zarządzenia nr 16248/10/V/K  Prezydenta Miasta Gdyni zatwierdzającego wynik zamówienia, uprzejmie informuję, że w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego EZP nr 340/86/KB/10 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 euro na usługę udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości   do     150 mln zł z  przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań   - dokonano wyboru najkorzystniejszej  oferty.

Lp.
Wyszczególnienie
Cena przedmiotu zamówienia
Marża
Prowizja
1.
Powszechna Kasa  Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Gdańsku Centrum Korporacyjne w Gdyni ul.Świętojańska 17  81-368 Gdynia
39.650.856,55 zł
0,75 %
0,00 %
2.
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdyni  ul.10 Lutego 33 81-364 Gdynia
 
37.176.501,20 zł
0,38 %
0,50 %
3.
Bank POLSKA KASA OPIEKI S.A. II Pomorskie Centrum Korporacyjne w Gdyni
ul.Śląska 23/25 81-319 Gdynia
 
37.646.527,53 zł
0,52 %
0,00 %
Elementem oceny ofert była cena 100%. Wybrano najkorzystniejszą ofertę:
Bank  Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdyni
ul. 10 Lutego 33
81-364 Gdynia
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest prawidłowa i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Barbara Iwaniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Iwaniak
Data wytworzenia informacji: 07.09.2010
Data udostępnienia informacji: 09.09.2010
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.09.2010 09:20 Dodanie informacji Barbara Iwaniak
09.09.2010 09:14 Dodanie informacji Barbara Iwaniak