Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kredyt długoterminowy w wysokości do 120 mln zł

 EZP nr 340/118/KB/10                                                                           Gdynia 01.12.2010r.
                                                                      
Ogłoszenie o wyniku postępowania o  udzielenie zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 193.000 EURO na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości   do  120 mln zł z przeznaczeniem na  finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .

Działając na podstawie art.92 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 113 poz.759 z 2010 r.) oraz na podstawie Zarządzenia nr 17187/10/V/K  Prezydenta Miasta Gdyni zatwierdzającego wynik zamówienia, uprzejmie informuję, że w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego EZP nr 340/118/KB/10 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 euro na usługę udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości   do     120 mln zł z  przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań   - dokonano wyboru najkorzystniejszej  oferty.

Lp.WyszczególnienieCena przedmiotu zamówieniaMarżaProwizja
1.Bank POLSKA KASA OPIEKI S.A. II Pomorskie Centrum Korporacyjne w Gdyni ul.Śląska 23/25 81-319 Gdynia 30.545.287,88 zł0,48 %0,05 %
2.Powszechna Kasa  Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Gdańsku Centrum Korporacyjne w Gdyni ul.Świętojańska 17  81-368 Gdynia   32.386.218,11 zł0,75 %0,00 %
3.Nordea Bank Polska S.A. Centrala 81-303 Gdynia ul.Kielecka 232.597.432,55 zł0,78 %0,00 %
Elementem oceny ofert była cena 100%. Wybrano najkorzystniejszą ofertę:
Bank POLSKA KASA OPIEKI S.A.
II Pomorskie Centrum Korporacyjne w Gdyni
ul.Śląska 23/25
81-319 Gdynia

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest prawidłowa i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu. 

                                                                                             

                                                                                            

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Barbara Iwaniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Iwaniak
Data wytworzenia informacji: 30.11.2010
Data udostępnienia informacji: 30.11.2010
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.12.2010 12:31 Dodanie informacji Barbara Iwaniak
01.12.2010 12:27 Dodanie informacji Barbara Iwaniak
01.12.2010 12:25 Dodanie informacji Barbara Iwaniak
01.12.2010 12:24 Aktualizacja treści Barbara Iwaniak
01.12.2010 12:24 Dodanie informacji Barbara Iwaniak
01.12.2010 12:23 Dodanie informacji Barbara Iwaniak
01.12.2010 12:19 Dodanie informacji Barbara Iwaniak
01.12.2010 12:16 Dodanie informacji Barbara Iwaniak
01.12.2010 12:13 Dodanie informacji Barbara Iwaniak