Ogłoszenie o wyniku postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

OGŁOSZENIE  O WYNIKU POSTĘPOWANIA EZP  340/11/SI/10 
 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji teletechnicznej dla drugiego etapu światłowodowej sieci szkieletowej realizowanej w ramach projektu „Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej  w Gdyni”    

             Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni  nr 14644/10/V/S z dnia  13 kwietnia 2010 r. akceptuje się wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji teletechnicznej dla drugiego etapu światłowodowej sieci szkieletowej realizowanej w ramach projektu „Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni” 

Akceptuje się wybór najkorzystniejszej oferty: 
Sprint sp. z o.o.
80-298 Gdańskul.
Budowlanych 64 E

 cena oferty: 882 975,00 zł  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 14.04.2010
Data udostępnienia informacji: 14.04.2010