Ogłoszenie o wynikach przetargu poniżej 193 000 euro na wybór wykonawcy na opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej

Ogłoszenie o wynikach przetargu poniżej 193 000 euro na wybór wykonawcy na opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o funkcje wydawania danych w formacie SWDE oraz o wybrane raporty.  

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU 

poniżej 193 000 euro na wybór wykonawcy na usługi informatyczne: „Aplikacja do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o funkcje wydawania danych w formacie SWDE oraz o wybrane raporty” na potrzeby Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdyni. Działając na podstawie art. 92 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz Zarządzenia  Prezydenta Miasta Gdyni Nr 16881/10/V/M z dnia   02.11.2010 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro, przeprowadzonego w dniu 25.10.2010 r. na wybór wykonawcy na usługi informatyczne: „Aplikacja do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o funkcje wydawania danych w formacie SWDE oraz o wybrane raporty”, oraz wybór najkorzystniejszej oferty, spełniającej wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Najkorzystniejszą ofertę, z ceną brutto: 139 995,00 zł za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiła firma BMT Argoss Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku  przy ul. Kościerskiej 7, z którą zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania jw.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Mikołajczyk
Wprowadził informację: Aleksandra _Stecko
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra _Stecko
Data wytworzenia informacji: 03.11.2010
Data udostępnienia informacji: 03.11.2010
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.11.2010 11:30 Korekta Aleksandra _Stecko
03.11.2010 11:28 Dodanie informacji Aleksandra _Stecko