Budowa ulicy Radosnej od skrzyżowania z ulicą Szczęśliwą oraz ulicy Solnej do wlotu z ulicą Starodworcową w Gdyni.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 193 000 EURO NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: „BUDOWA ULICY  RADOSNEJ OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ SZCZĘSLIWĄ ORAZ ULICY SOLNEJ DO WLOTU Z ULICĄ STARODWORCOWĄ W GDYNI„.


   Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.05.2010 r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 16.04.2010 r.,w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 EURO na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa ulicy Radosnej od skrzyżowania z ul. Szczęśliwą oraz ulicy Solnej do wlotu z ul. Starodworcową w Gdyni”oraz wybór najkorzystniejszej oferty, spełniającej wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


  W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę z ceną 212.000,00 zł. brutto przedstawiła Drogowa Pracownia Projektowa „ZNAK” - Pana Tomasza Stawarza, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Chwaszczyńskiej10.
  Z postępowania wykluczono na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) Konsorcjum Pracowni Projektowej Zagospodarowania Terenu Dróg i Zieleni „DROZET”, 81-874 Sopot,ul. M. Reja 13/15 i Pracowni Projektowej Zagospodarowania, Terenu Dróg i Zieleni „AM-via” Anna Matea-Migda, 84-230 Rumia, ul. Sikorskiego 1 (oferta z ceną 286.700,00 zł. brutto), które nie dostarczyo dokumentów spełniających wymogi SIWZ.  
  Z postępowania wykluczono na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) również Konsorcjum firm: Clothos Sp. z o.o. ul. Postępu 18B,02-676 Warszawa, Clothos SL Avda Fuente de la Mora 2 (oferta z ceną 284.931,00 zł. brutto), które nie dostarczyło dokumentów spełniających wymogi SIWZ.  
Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą zgodnie
z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Barbara _Kozyra
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Kozyra
Data wytworzenia informacji: 24.05.2010
Data udostępnienia informacji: 24.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.05.2010 14:29 Aktualizacja treści Barbara Kozyra
24.05.2010 14:26 Dodanie informacji Barbara Kozyra