Budowa ulicy Cechowej w Gdyni

UI/EW/7041-75/2010 Gdynia, dnia 03.09.2010r

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy : przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych :
,, Budowa ulicy Cechowej w Gdyni''.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.09.2010r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 01.09.2010r w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych: ,,Budowa ulicy Cechowej w Gdyni'' oraz wybór oferty Przedsiębiorstwa Drogowego GDYNIA sp. z o.o., mającego swą siedzibę w Gdyni (81-061) przy ul. Handlowej 27, działającego na podstawie wpisu do krajowego rejestru sądowego po nr KRS: 0000089846 z ceną ryczałtową brutto: 2 442 912,85 zł, z którym zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.
Oferty oceniane były wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 15943/10/V/U z dnia 06.08.2010r:
- cena oferty brutto - 93 %
- okres udzielonej gwarancji - 2 %
- okres wykonania - 5%
Wykonawcy uzyskali :
01. Przedsiębiorstwo Drogowe GDYNIA sp. z o.o., 81-061 Gdynia, ul. Handlowa 27
1. cena brutto - 2 442 912,85 zł (9,30 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy (0,14 pkt)
3. okres wykonania - 200 dni (0,00 pkt)
RAZEM 9,44 pkt
02. Skanska SA , 01-518 Warszawa ul. Gen. Józefa Zajączka 9, Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Gdańsku, 80-298 Gdańsk ul. Budowlanych 1
1. cena brutto - 2 959 348,96 zł (7,34 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
3. okres wykonania - 231 dni (0,00 pkt)
RAZEM 7,40 pkt
03. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT, 81-571 Gdynia ul. Starochwaszczyńska 64
1. cena brutto - 2 871 567,68 zł (7,67 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
3. okres wykonania - 212 dni (0,00 pkt)
RAZEM 7,73 pkt
04. Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, 81-038 Gdynia ul. Hutnicza 35
1. cena brutto - 2 675 268,35 zł (8,42 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
3. okres wykonania - 150 dni (0,50 pkt)
RAZEM 8,98 pkt

W budżecie miasta na lata 2010/2011 zabezpieczono środki w dziale 600 Rozdział 60016 § 6050 - modernizacja dróg gminnych.

Ogłoszenie o zamówieniu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 03.09.2010
Data udostępnienia informacji: 03.09.2010
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.06.2011 14:12 dodanie ogłoszenia o zamówieni Elżbieta _Wójcicka
03.09.2010 15:13 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka