Budowa ścieżki rowerowej w ul.Rdestowej w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych:
„Budowa ścieżki rowerowej w ul.Rdestowej w Gdyni".

 

  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.09.2010r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 09.08.2010r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na roboty budowlane pn. ,,Budowa ścieżki rowerowej w ul.Rdestowej w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.
  Najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 01) złożyła firma Skanska S.A., z siedzibą w Warszawie 01-518, przy ul.Gen. Józefa Zajączka 9, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 15638/10/V/U z dnia 06.07.2010r.: cena oferty brutto 98 %, okres udzielonej gwarancji 2 %


Oferta nr 01 - SKANSKA SA ul.Gen.J.Zajączka 9, 01-518 Warszawa
1. cena brutto - 2 316 472,89 zł (9,80 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy (0,00 pkt)
RAZEM 9,80 pkt

Oferta nr 02 - Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, 81-061 Gdynia, ul.Hutnicza 35
1) cena brutto - 2 786 489,75 zł (7,81 pkt)
2) okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
RAZEM 7,87 pkt

2. Jednocześnie informuję, że:
1) na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza Wykonawcę, który złożył ofertę nr 03 tj. Pana Artura Teclafa właściciela firmy Usługi Drogowo-Budowlane i Kanalizacyjne ARKA BUD Artur Teclaf z siedzibą Robakowo 56, 84-242 Luzino. Wykonawca złożył nieprawdziwe informacje odnośnie spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Na podstawie art. 24 ust 4 oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje odrzucona.
2) na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza Wykonawcę, który złożył ofertę nr 04 tj. Przedsiębiorstwo Drogowe GDYNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 81-061 przy ul.Handlowej 27. Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Na podstawie art. 24 ust 4 oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje odrzucona.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 07.10.2010
Data udostępnienia informacji: 07.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.10.2010 11:09 dodanie ogł. o zamówieniu Bartosz _Wardencki
07.10.2010 11:13 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki