Budowa parkingu przy ul.Makuszyńskiego w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na wykonanie zadania
,,Budowa parkingu przy ul. Makuszyńskiego w Gdyni"


  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 14335/10/V/U z dnia 16.03.2010r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 12.03.2010r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na roboty budowlane pn. ,,Budowa parkingu przy ul.Makuszyńskiego w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.
  Najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 01) złożyła Firma Budowlano-Drogowa MTM SA mająca swą siedzibę w Gdyni (81-038) przy ul.Hutniczej 35, z którą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.
  Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 13962/10/V/U z dnia 16.02.2010r.: cena oferty brutto 90 %, okres udzielonej gwarancji 5 %, okres wykonania 5 %


Oferta nr 01 - Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, 81-038 Gdynia, ul.Hutnicza 35
1. cena brutto - 362 023,79 zł (9,00 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,15 pkt)
3. okres wykonania - 30 dni (0,50 pkt)
RAZEM 9,65 pkt


Oferta nr 02 - Firma Ogólnobudowlana ARAT Krzysztof Makurat, Staniszewo 26, 83-328 Sianowo
1. cena brutto - 440 059,61 zł (7,06 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 48 miesięcy (0,15 pkt)
3. okres wykonania - 60 dni (0,05 pkt)
RAZEM 7,26 pkt


Oferta nr 03 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELGRUNT", 81-571 GDYNIA, ul. Starochwaszczyńska 64
1. cena brutto - 424 796,68 zł (7,44 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,15 pkt)
3. okres wykonania - 70 dni (0,00 pkt)
RAZEM 7,59 pkt
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 19.03.2010
Data udostępnienia informacji: 19.03.2010