Budowa odcinka drogi ul. Lipowej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na wykonanie zadania
,,Budowa odcinka drogi ul. Lipowej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną"


  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.04.2010r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 12.04.2010r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na roboty budowlane pn. ,,Budowa odcinka drogi ul. Lipowej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.
  Najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 01) złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELGRUNT", mające swą siedzibę w Gdyni 81-571, przy ul. Starochwaszczyńskiej 64, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

  Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 14221/10/V/U z dnia 09.03.2010r.: cena oferty brutto 93 %, okres udzielonej gwarancji 2 %, okres wykonania 5 %


Oferta nr 01 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELGRUNT", 81-571 GDYNIA, ul. Starochwaszczyńska 64
1. cena brutto - 460 428,00 zł (9,30 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
3. okres wykonania - 40 dni (0,50 pkt)
RAZEM 9,86 pkt


Oferta nr 02 - NORBUD Sp. z o.o., 81-337 Gdynia, ul.Celna 5
1. cena brutto - 545 609,99 zł (7,58 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy (0,00 pkt)
3. okres wykonania - 90 dni (0,00 pkt)
RAZEM 7,58 pkt


Oferta nr 03 - Przedsiębiorstwo „ABT" Sp. z o.o., 80-311 Gdańsk, ul. Grottgera 19A/2
1. cena brutto - 517 774,75 zł (8,14 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,20 pkt)
3. okres wykonania - 65 dni (0,13 pkt)
RAZEM 8,47 pkt


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 30.04.2010
Data udostępnienia informacji: 30.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.07.2010 11:32 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki