III sesja z dnia 22.12.2010 r.

 

PORZĄDEK OBRAD
III SESJI RADY MIASTA GDYNI 22 grudnia 2010 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM 
  
1.                   Otwarcie sesji Rady Miasta, 
2.                   Przyjęcie porządku obrad,
3.                   Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta,
4.                   Projekty uchwał w sprawach:  
4.1              przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, tzw. osiedla „Kaczy Dół” oraz rejonu ulic Adm. J.Unruga, Płka Dąbka i E.Kwiatkowskiego,zobacz projekt, zobacz załącznik
4.2              uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J.Unruga i Płka S.Dąbka, zobacz projekt, zobacz załącznik, zobacz uzasadnienie,
4.3              uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon Parku Kilońskiego,  zobacz projekt, zobacz załącznik, zobacz uzasadnienie,
4.4              przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2011 rok,  zobacz projekt, zobacz załącznik,
4.5              przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2012,  zobacz projekt, zobacz załącznik
4.6              zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni przy ul. Reja 2a,  zobacz projekt,
  zobacz załącznik
4.7              nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 8 w Gdyni,  zobacz projekt,
4.8              przekształcenia Szpitala Miejskiego im. J.Brudzińskiego w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1,  zobacz projekt,
4.9              skargi na uchwałę nr XL/899/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 17 lutego 2010 roku w związku z uchwałą nr XIV/329/07 z dnia 28 listopada 2007 r. i uchwała nr XXXII/724/09 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do uchwały nr XXXII/724/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych,  zobacz projekt,
4.10          zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Gdyni,  zobacz projekt,
4.11          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działki drogowej zapisanej w KW nr GD1Y/00056713/6 położonej w pasie ulicy Sopockiej,  zobacz projekt,
4.12          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej położonej w pasie ulic Jerzego Waszyngtona i św. Piotra,  zobacz projekt,
4.13          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej przy ul. Hodowlanej,  zobacz projekt,
4.14          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działki drogowej zapisanej w KW nr GD1Y00060170/8 położonej w pasie ulicy Kontradm. X.Czernickiego,  zobacz projekt,
4.15          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działek drogowych zapisanych w KW nr GD1Y00043503/7 położonych w pasie drogowym ulic Eugeniusza Kwiatkowskiego, Janka Wiśniewskiego i Alei Solidarności,  zobacz projekt,
4.16          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działek drogowych zapisanych w KW nr GD1Y00016842/7 położonych w pasie ulicy Nowowiczlińskiej,  zobacz projekt,
4.17          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działek drogowych zapisanych w KW nr GD1Y00060101/4 położonych w pasie ulicy Płka Stanisława Dąbka,  zobacz projekt,
4.18          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działek drogowych zapisanych w KW nr GD1Y00008331/3 położonych w pasie ulic Nowowiczlińskiej, Arendta Dickmana i Chabrowej,  zobacz projekt,
4.19          zmiany Uchwały Nr II/25/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Kultury Rady Miasta Gdyni,  zobacz projekt,
4.20          zmiany Uchwały Nr II/22/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miasta Gdyni,  zobacz projekt,
4.21          zmiany Uchwały Nr II/21/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej Rady Miasta Gdyni,  zobacz projekt,
4.22          zmiany Uchwały Nr II/18/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej Rady Miasta Gdyni,  zobacz projekt,
4.23          zmiany Uchwały Nr II/19/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni.   zobacz projekt,
4.24             zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Hryniewickiego, Waszyngtona i al. Jana Pawła II, zobacz projekt; zobacz załącznik graficzny, zobacz załącznik nr 2, zobacz załącznik nr 3 ; zobacz uzasadnienie.


5.       Informacja o pracach Związku Komunalnego.
6.       Interpelacje.
7.       Informacje.
8.       Wolne wnioski.
9.       Ustalenie terminu następnej sesji.
10.   Zakończenie obrad.


Aneks do porządku obrad
III sesji Rady Miasta Gdyni
22 grudnia 2010 r.   

Projekty uchwał w sprawach:   
  1. zmiany Uchwały nr IX/263/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2007 r. zobacz projekt
  2. powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad dzielnic, zobacz projekt
  3. zmiany Uchwały nr XLI/900/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zmienionej uchwałą nr XLVI/1102/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 2010 r.), zobacz projekt, zobacz załącznik
  4. zaopiniowania projektu granic lądowej przestrzeni rybackiej „Gdynia-Obłuże”, zobacz projekt, zobacz załącznik
  5. zaopiniowania projektu granic lądowej przestrzeni rybackiej „Gdynia-Oksywie”, zobacz projekt, zobacz załącznik
  6. kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji ekologicznych i sposobu ich rozliczania, zobacz projekt
  7. projektu „Programu Budowy Dróg na lata 2011-2015”. zobacz projekt; zobacz załącznik

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 09.12.2010
Data udostępnienia informacji: 09.12.2010
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.05.2015 12:43 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.12.2010 10:26 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.12.2010 09:55 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.12.2010 15:06 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.12.2010 10:36 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
15.12.2010 10:36 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
15.12.2010 10:30 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
09.12.2010 15:54 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
09.12.2010 13:43 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.12.2010 13:30 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.12.2010 13:01 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.12.2010 12:59 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.12.2010 12:48 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.12.2010 11:34 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.12.2010 11:30 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
09.12.2010 10:21 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.12.2010 10:05 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.12.2010 10:00 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.12.2010 09:46 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.12.2010 09:43 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.12.2010 09:11 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.12.2010 08:55 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
09.12.2010 08:18 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska