Zagospodarowanie przestrzenne

1.  Uchwała nr XXX/668/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego.
- pobierz uchwałę (format pdf)
- pobierz rysunek planu (format pdf)
- pobierz załącznik nr 2 (format pdf)
- pobierz załącznik nr 3 (format pdf)

2. Uchwała nr XXXII/716/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na zachód od ulicy Sopockiej, rejonu tzw. Jeziora Kackiego.
- pobierz uchwałę (format pdf)
- pobierz załącznik nr 1 (format pdf)
- pobierz załącznik nr 2 (format pdf)
- pobierz załącznik nr 3 (format pdf)

3. Uchwała nr XXXII/717/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
- pobierz załącznik (format pdf)

4. Uchwała nr XXXIII/739/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa i ul. Spółdzielczej.
- pobierz uchwałę (format pdf)
-pobierz  rysunek planu (format pdf)

5. Uchwała nr XXXIV/764/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Drogi Czerwonej – odcinek południowy.
- pobierz uchwałę (format pdf)
- pobierz załącznik graficzny (format pdf)

6. Uchwała nr XXXVI/803/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
- pobierz załącznik (format pdf)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Marzena _Siedlikowska
Data wytworzenia informacji: 12.02.2010
Data udostępnienia informacji: 05.02.2010