Transport i komunikacja

1. Uchwała nr XXXII/719/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr V/106/07 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej z późniejszymi zmianami.
- pobierz uchwałę (format pdf)

2. Uchwała nr XXXVI/815/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2010 rok.
- pobierz uchwałę (format pdf)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Marzena _Siedlikowska
Data wytworzenia informacji: 12.02.2010
Data udostępnienia informacji: 05.02.2010