Stypendia

1. Uchwała nr XXX/674/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2008/2009 w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego.
- pobierz uchwałę (format pdf)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Marzena _Siedlikowska
Data wytworzenia informacji: 17.02.2010
Data udostępnienia informacji: 17.02.2010