Nauczyciele

1. Uchwała nr XXVII/638/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)

2. Uchwała nr XXXIII/743/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/638/09 Rady Miasta Gdyni z 28 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.”
- pobierz uchwałę (format pdf)

3.Uchwała nr XXXVIII/850/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/638/09 Rady Miasta Gdyni z 28 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni” zmienionej przez uchwałę nr XXXIII/743/09 Rady Miasta Gdyni z 24 czerwca 2009 roku.
- pobierz uchwałę (format pdf)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Marzena _Siedlikowska
Data wytworzenia informacji: 17.02.2010
Data udostępnienia informacji: 17.02.2010