Drogi

1. Uchwała nr XXXI/710/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie a) zaliczenia ciągu dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo jako 13 KD-D, 14 KD-D oraz 15 KD-D w Gdyni do kategorii dróg gminnych; b) ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi gminnej
→ pobierz uchwałę (format pdf)

2. Uchwała nr XXXI/711/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie a) zaliczenia ul. Ks. Prałata Hilarego Jastaka do kategorii drogi gminnej; b) ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi gminnej
→ pobierz uchwałę (format pdf)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Marzena _Siedlikowska
Data udostępnienia informacji: 05.02.2010