Zatwierdzenie wyboru wykonawcy świadczenia asysty technicznej i konserwacji oprogramowania aplikacyjnego systemu OTAGO

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 9039/09/V/S z dnia 20 stycznia 2009 r. zatwierdza sie wybór wykonawcy w postępowaniu EZP 340/1/SI/09, prowadzonym w trybie  zamówienia  z wolnej ręki na świadczenie asysty technicznej i konserwacji oprogramowania aplikacyjnego systemu OTAGO

Koszt realizacji umowy wyniesie 103 358,40 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data udostępnienia informacji: 04.02.2009