Zakup oraz wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych na terenie Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 € na
Zakup oraz wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych na terenie Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją


  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 12750/09/V/U z dnia 10.11.2009r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 02.11.2009r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 € na zakup oraz wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych na terenie Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.
  Najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 05) złożyła PLATAN Ewa Ostrzyniewska-Patyna, mająca swą siedzibę w Gdyni (81-601) przy ul. Amona 26, z którą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.


1. Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 12502/09/V/U z dnia 20.10.2009r.
- cena oferty brutto - 100 %


Oferta nr 01 - Gospodarstwo Rolno - Szkółkarskie „EKOLAS" Wojciech Szufet, Czaple 38, 80-298 Gdańsk-Kokoszki
cena brutto - 234 779,40 zł

Oferta nr 03 - Zakład Zieleni i Dróg "STIASNY" Sp. jawna J. Stiasny, G. Stecewicz, 81-595 Gdynia, ul.Makuszyńskiego 2
cena brutto - 387 989,49 zł

Oferta nr 04 - GREENEX s.c. J. Barański, W. Kurpiowski, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 27A
cena brutto - 362 623,00 zł

Oferta nr 05 - PLATAN Ewa Ostrzyniewska-Patyna, 81-601 Gdynia, ul. Amona 26
cena brutto - 221 399,05 zł


2. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2) Zamawiający odrzucił ofertę nr 02 złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „LOFAN" Sp. z o.o., 80-209 Chwaszczynie, ul. Węglowej 42.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data udostępnienia informacji: 13.11.2009