Wyposażenie toalet w pawilonach przy Al.Jana Pawła II

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na wykonanie zadania
,,Wyposażenie toalet w pawilonach przy Al.Jana Pawła II"


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.05.2009r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 29.05.2009r. w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na roboty budowlane pn. ,,Wyposażenie toalet w pawilonach przy Al.JanaPawła II" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.

Najkorzystniejszą ofertę nr 01 złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe ,,Marbud" Ryszard Marcinkiewicz, 81-206 Gdynia, ul. Morska 147, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Ofertę oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 10579/09/V/U z dnia 08.05.2009r.
- cena oferty brutto - 80 %
- okres udzielonej gwarancji - 5 %
- okres wykonania - 15 %

Oferta nr 01 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „MARBUD" Ryszard Marcinkiewicz,
81-206 Gdynia, ul.Morska 147
1. cena brutto -                          299 778,61 zł (8,00 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji -      37 miesięcy (0,15 pkt)
3. okres wykonania -                              45 dni (1,50 pkt)
                                                          RAZEM 9,65 pkt

2. Jednocześnie informuję, że na podstawie art.89 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę nr 02 firmy P.H.U AGAT Alicja Gołąbek.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data udostępnienia informacji: 29.05.2009