Wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.150.000 EUR

OGŁOSZENIE               Prezydent Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 ogłasza, wynik postępowania o zamówienie publiczne o nr EZP 340/114/MB/09 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.150.000 EURO na roboty budowlane:              „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku wymiennikowni ciepła na potrzeby Placówki opiekuńczo - wychowawczej  oraz pomieszczenia dla Klubu Seniora z  pomieszczeniami towarzyszącymi  położonego w Gdyni przy ul. Widnej 8”,  Komisja Przetargowa (na podst. art.91.ust.1) w dniu 25.09.2009 r. dokonała wyboru oferty wybierając najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z kryterium najniższej ceny. Wybrana została:           Firma Usługowo-Handlowa                                  „LEMAR” W. & M. Hartuna Spółka Jawna                        83-250 Skarszewy, ul. Drogowców 2           z ceną oferty: 946 785,47 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2009
Data udostępnienia informacji: 22.10.2009
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2011 11:41 Korekta Magdalena _Kubicka