Wynik postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Rozbidowę ulic Oliwkowej i Sojowej w Gdyni".


 EZP nr 340/11/UP/08     
       
OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania
 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 10159/09/V/U z dnia 08 kwietnia 2009 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 16.03.2009 r. trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 Euro na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia p.n.: ”Rozbudowa ulic Oliwkowej i Sojowej w Gdyni”.

W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęła jedna oferta, złożona przez Pana Edwarda Trockę właściciela firmy: Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane „EDBUD” z siedzibą w Gdyni, ul. Wierzbowa 25, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.


Cena oferty brutto wynosi :  195.200 zł.  (w tym VAT 22%) . 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Długi
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2009
Data udostępnienia informacji: 23.04.2009
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2011 11:44 Korekta Magdalena _Kubicka