Wynik postepowania o udzielenie zamówienia EZP- 340/45/MB/09 na dokumentację projektowo kosztorysową - remont Hali Targowej w Gdyni

   

              Zarządzeniem Nr 10542/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5 maja 2009r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 16.04.2009r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 206.000 Euro na wybór Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Remont Hali Targowej w Gdyni, ul. Wójta Radtkego oraz wybór  najkorzystniejszej oferty firmy Biernat Architekci, 81-356 Gdynia, ul. Starowiejska 14/7 z ceną brutto 329.400,00 zł., która była najniższa spośród  ofert spełniających warunki określone w SIWZ.

Poza ww. ofertą w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty.

Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie kryterium: cena – 100%.

Pozostałe oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ złożyli następujący Wykonawcy:

1. BARYSZ POINT LINE Beata Barysz , 43-100 Tychy, ul. Norwida 56, 

                                         - cena brutto 439.200,00 zł

2. AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD Sp. z o.o., 04-158 Warszawa,

    ul. Zamieniecka 46
                                         -cena brutto 394.297,25 zł

3. Konsorcjum Firm :     1) Industria Project Sp. z o.o.

                                              80-435 Gdańsk, ul. Biała 1

                                        2) ProStal W.Werochowski R.Pankau Sp.J.

                                              80-435 Gdańsk, ul. Biała 1

                                          - cena brutto 395.890,00 zł.

Zgodnie z art.89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych odrzucono  ofertę   
Wykonawcy: ART PROJEKT K&M Sp. z o.o., 83-400 Kościerzyna ul. Przemysłowa 7 f,
gdyż treść przedłożonej oferty nie odpowiadała treści SIWZ .

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Data udostępnienia informacji: 07.05.2009