Wynik postępowania na współorganizację wydarzenia Gdynia Design Days 2009

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.11.2008 r. Zamawiający udzielił zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację wydarzenia Gdynia Design Days 2009 w terminie 09.07 - 31.08.2009 r. Instytutowi Wzornictwa Przemysłowego, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa (postępowanie EZP nr 340/110/PB/08). Wartość zamówienia wynosi 680.000 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Białek
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data udostępnienia informacji: 15.05.2009