Wynik postępowania na usługę dzierżawy łączy światłowodowych

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z 17 lutego 2009 r. akceptuje się wynik postępowania EZP 340/8/SI/09 prowadzonego w trybie postepowania z wolnej ręki.
Wykonawca:
Multimedia Polska SA
ul. T. Wendy 7/9
Gdynia
wartość oferty
356 044,80 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data udostępnienia informacji: 17.03.2009