Wynik postępowania na usługę aktualizacji bazy serwisu prawnego LEX

Zarządzeniem Prezydenta Miasta gdyni z 24 lutego 2009 r. akceptuje się wynik postepowania  EZP 340/27/SI/09 prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na aktualizację bazy serwisu prawnego LEX dla Samorządu Terytorialnego.
Wykonawca:
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.
ul. Płocka 5a
Warszawa
wartość oferty 84 844,90 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data udostępnienia informacji: 17.03.2009