Wynik postępowania na uruchomienie i utrzymanie na terenie Gdyni 32 bezprzewodowych punktów dostępu sieci internet

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 12456/09/V/S  z 20.10.2009 r.   akceptuje się wynik postępowania EZP 340/110/SI/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na uruchomienie punktów bezprzewodowego dostępu sieci Internet.


Zatwierdza się wybór wykonawcy:  

E-TEC NETWORKS

Ul. Solna 7b

81-577 Gdynia

Wartość oferty:

279 000,00 zł


 

Na podstawie art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczono wykonawcę:

Łączpol sp. z o.o.

80-299 Gdańsk

Ul. Astronomów 9

Na podstawie art.24 ust.2 pkt 4  ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczono wykonawcę:Limes s.c.ul. Pohulanka 280-807 Gdańsk 

Na podstawie art. 24 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucono ofertę firm:

Łączpol sp. z o.o.

80-299 Gdańsk

Ul. Astronomów 9

 Limes s.c.ul. Pohulanka 280-807 Gdańsk  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data udostępnienia informacji: 29.10.2009