Wynik postępowania na dostawę i montaż 35 m masztu flagowego

 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 10626/09/V/M z dnia 12 maja 2009 r postępowanie EZP/340/54/MG/09 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z powodu braku ofert.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data udostępnienia informacji: 14.05.2009