Wynik postępowania na dostawę dla Urzędu Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych.

 Niniejszym informujemy, iż w wyniku postępowania w sprawie zamówienia publicznego na dostawę dla Urzędu Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrano ofertę firmy: „GAB-RAT” Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Sucha 20. Cena oferty 1.131.986,00 zł  brutto. Oferta spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.Ponadto w postępowaniu swoją ofertę złożyła firma „EUROTAB” Sp. z o.o., Poznań, ul. Mostowa 27.  Cena oferty 1.137.758,00 zł brutto.Firma „EUROTAB” Sp. z o.o. została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24. ust. 2 pkt 3, a jej oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.Wyniki przetargu zostały zatwierdzone zarządzeniem nr 13122/ 09/V/S przez Prezydenta Miasta Gdyni w dniu 08.12.2009 r.   Gdynia, 2009.12.08 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data udostępnienia informacji: 10.12.2009