Wynik postępowania EZP 340/59/MG/09prowadzonego w trybie zapytania o cenę na druk 2220 plakatów wielkoformatowych

  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 kwietnia 2009 r. zaakceptowano wynik postępowania na druk 2220 plakatów wielkoformatowych prowadzonego w trybie zapytania o cenę.

Oferty złożyły nastepujące firmy:
1. Print & Display -Warszawa, ul. Bokserska 71 na kwotę 104 920 zł brutto
2. Globart Print -Piaseczno, ul. Ciołkowskiego 88F na kwotę 109 800 zł brutto
3. Altmaster Piaseczno, ul. Julianowska 61 na kwotę 121 878 zł brutto
4.ATS System Piaseczno, ul.Nadarzyńska 53 na kwotę  42 895, 20 zł brutto

Oferta firmy ATS została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.4 ze wzgledu na rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca udzielił wyjasnienia,ze w ofercie błędnie skalkulowano cenę.

W wyniku postępowania jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Print&Display. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data udostępnienia informacji: 27.04.2009