Wynik postępowania EZP 340/50/SI/09 na dzierżawę łącza transmisji danych - przetarg nieograniczony

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 10570/09/V/S  z 5.05.2009 r. akceptuje się wynik postępowania o zamówienie publiczne na zakup usługi dzierżawy łącza transmisji danych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Akceptuje sie wybór wykonawcy:

Multimedia Polska SA
ul. T. Wendy 7/9
81-341 Gdynia

cena oferty: 128 191,50 zł

kryterium oceny ofert - cena 100 %

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data udostępnienia informacji: 07.05.2009