Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku przy ul. Grabowo 2 / Morska 89 w Gdyni

Informuje się, że Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 11407/09/V/M z dnia 14.07.2009r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 23.06.2009r  w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 5.150.000 Euro na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku przy ul. Grabowo 2 / Morska  89 w Gdyni oraz wybór najkorzystniejszej oferty Romana Rybaka właściciela Przedsiębiorstwa Robót Energetyczno-Budowlanych „BUDREM”,       84-242 Luzino, ul. Krótka 1,  z  ceną brutto – 5 390 071,04 zł, która była najniższa spośród ofert  spełniających warunki określone w SIWZ.

Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie kryterium: cena – 100%.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert.

Pozostałe oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ złożyli następujący Wykonawcy:

1. Konsorcjum:

INVEST-FORM P.P.H.U. Grzegorz Rej

ul. Gen. Andersa 29, 82-200 MalborkP.U.P. „SAN-WENT” Sp. z o.o. Janusz Derlecki
ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia  – z ceną brutto 7 850 832,36 zł

2. „MARBUD” Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe Ryszard Marcinkiewicz

ul. Morska 147, 81-206 Gdynia          – z ceną brutto 6 997 298,57 zł

3. Firma Usługow-Handlowa „LEMAR” W.& M. Hartuna Spółka Jawna

ul. Drogowców 2, 83-250 Skarszewy – z ceną brutto 6 269 004,12 zł4.
4. ARS KOMFORT SERWIS Sp. z o.o.ul. Świętojańska 44, 81-393 Gdynia   – z ceną brutto 7 775 282,45 zł 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Data udostępnienia informacji: 15.07.2009