Wykonanie remontu pomieszczeń Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Żwirki i Wigury 14


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5.150.000 euro na roboty budowlane:
„ Wykonanie remontu pomieszczeń Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Gdyni "


Informuję, że Zarządzeniem Nr 12385/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.10.2009 r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 5.150.000 euro na wykonanie remontu pomieszczeń Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Gdyni.
Wybrany został Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną:
Pan Robert Krupiński właściciel RAMEX - BIS Zakład Budowlany, z siedzibą 81 - 198 Pogórze, ul. Mierosławskiego 18,
z ceną ofertową 210.517,53 zł brutto.
W wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 2.10.2009 r. do godz. 9.00 wpłynęło 6 ofert:


 

1  RAMEX - BIS Zakład BudowlanyRobert Krupiński, 81 - 198 Pogórze, ul. Mierosławskiego 18                        210.517,53 zł
2  SAN - WENT Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne Spółka z o.o., 81 - 506 Gdynia, ul. Stryjska 24     353.332,25 zł
3  Firma STANDARD Edmund Jagiełło, 81 - 368 Gdynia, ul. Świętojańska 16/1 A                                             310.956,27 zł
4  Przedsiębiorstwo Usług Instalacyjno - Dekarskich Witold Labuda, 84 - 200 Wejherowo, ul. Pokoju 3          318.125,27 zł
5  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HYDRO, 81 - 310 Gdynia, ul. Śląska 49A                                                  418.065,56 zł
6  Przedsiębiorstwo Budowlane Mariusz Filipowicz, 81 - 052 Gdynia, ul. Tczewska 7/1                                     500.104,49 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Data udostępnienia informacji: 15.10.2009