Wykonanie i dostawa 500 tysięcy sztuk torebek paierowych na psie nieczystości

Zarządzeniem Nr 11075/09/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.06.2009r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 Euro na wykonanie i dostawę 500 tysięcy sztuk torebek papierowych na psie nieczystości oraz wybór najkorzystniejszej oferty, spełniającej wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Najkorzystniejszą ofertę z ceną: 145 000 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiła firma ROSA Inicjatywy Ekologiczne, mająca swoją siedzibę w Gdyni przy ul. Miętowej 3G/9, z którą zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania jw.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Bartosz Frankowski
Data udostępnienia informacji: 26.06.2009