Wybór wykonawcy roboty budowlanej:,, Wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt yomb w ul.Fregatowej''.

OGŁOSZENIE O WYNIKU
Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO a poniżej 5.150.000 EURO na wykonanie zadania ,,Wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt YOMB ( 50 kN) na odcinku ul. Fregatowej w Gdyni".

W postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na wykonanie roboty budowlanej: ,,Wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt YOMB ( 50 kN) na odcinku ul. Fregatowej w Gdyni" ofertę złożyło 15 firm. Po częściowym uznaniu wniesionego protestu, uchylono poprzednie udzielenie zamówienia i przeprowadzono ponowną ocenę złożonych ofert.
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.02.2009r Zamawiający zatwierdził wynik postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy roboty budowlanej pn: ,,Wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt YOMB ( 50 kN) na odcinku ul. Fregatowej w Gdyni", przeprowadzonego w dniu 07.01.2009r w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
1. Na podstawie art.24 ust.2 pkt.4 wyklucza się wykonawców:
01- PETROTECH Adam Pakulski i wspólnicy sp.j. 64-915 Jastrowie ul. Żymierskiego 40
03- POL-DRÓG GDAŃSK sp. z o.o. 80-051 Gdańsk ul. Sandomierska 35
04 - Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, 81-038 Gdynia, ul. Hutnicza 35
05 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT, 81-571 Gdynia,
ul.Strochwaszczyńska 64
06 - Dekpol sp. z o.o., 83-251 Pinczyn , ul. Gajowa 31
08- KAPEO sp. z o.o. 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 14
09- NAVIMOR INVEST sp. z o.o. 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 212
10 - WPRD GRAVEL sp. z o.o. , 80-560 ul. Żaglowa 2
11- POLKOMPLEKS Stanisław Ebertowski , 83-400 Kościerzyna ul. Gdańska
12 -,,Nordvik''Mikołaj Konopka i Krzysztof Wróbel''sp. j., 84-240 Reda, ul.Kasztanowa 3
14 - Firma GMM Marzena Gaffka, 84-106 Leśniewo , Tyłowo Dąbrowa 28
15 - Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe DROGBUD sp. z o.o., 84-200 Wejherowo,
ul. Przemysłowa 20
- nie wnieśli wadium na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą - art. 24 ust.4.
2. Pozostałe oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 8584/08/V/U z dnia 03.12.2008r.
- cena oferty brutto- 90 %; - okres udzielonej gwarancji- 5 %, - termin wykonania - 5 %
Oferta nr 02 - Przedsiębiorstwo Drogowe GDYNIA, 81-061 Gdynia, ul. Handlowa 27
1. cena brutto - 740.179,36 zł ( 8,98 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy ( 0,35 pkt)
3. termin wykonania - 90 dni ( 0,44 pkt)
RAZEM 9,77 pkt
Oferta nr 07 - WASKO Piotr Dawidowski, 84-230 Rumia, ul. Kosynierów 37/7
1. cena brutto - 738.844,13 ( 9,00 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 39 miesięcy ( 0,15 pkt)
3. termin wykonania - 110 dni ( 0,19 pkt)
RAZEM 9,34 pkt
Oferta nr 13 - PPHU GABREX Gabriel Regliński , 83-331 Niestępowo ul. Raduńska 66c
1. cena brutto - 751.497,06 ( 8,85 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 60 miesięcy ( 0,50 pkt)
3. termin wykonania - 85 dni ( 0,50 pkt)
RAZEM 9,85 pkt
3. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 13 złożona przez Pana Gabriela Reglińskiego, właściciela firmy PPHU,, GABREX'' Gabriel Regliński , mającej swą siedzibę w Niestępowie ( 83-331) ul. Raduńska 66c, działającego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ewid. HU-96/064, prowadzonej przez Burmistrza Gminy Żukowo, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów 9, 85 pkt.

W budżecie miasta na rok 2009 zabezpieczono środki w dziale 600 rozdziale 6016 § 6050 - drogi publiczne gminne.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 18.02.2009
Data udostępnienia informacji: 18.02.2009