Wybór wykonawcy roboty budowlanej:Rozbudowa ul.Unruga pomiędzy skrzyżowaniem z ul.Podgórską i z ul.Kuśnierską w Gdyni.

UI/EW/7041-114/R/2009 Gdynia, dnia 12.08.2009r

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na wykonanie robót budowlanych: „Rozbudowa ul. Unruga pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Podgórską i z ul. Kuśnierską w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.08.2009r Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 10.08.2009r w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na wykonanie robót budowlanych: „Rozbudowa ul. Unruga pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Podgórską i z ul. Kuśnierską w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert.

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 11416/09/V/U z dnia 14.07.2009r.
- cena oferty brutto - 92 %
- okres udzielonej gwarancji - 3 %
- okres wykonania - 5 %


Oferta nr 01 - EUROVIA POLSKA SA Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
1. cena brutto - 6.063.279,81 zł (6,83 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,09 pkt)
3. okres wykonania - 241 dni (0,00 pkt)
RAZEM 6,92 pkt


Oferta nr 02 - SKANSKA SA ul.Gen.J.Zajączka 9, 01-518 Warszawa
1. cena brutto - 5.695.985,36 zł (7,53 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,09 pkt)
3. okres wykonania - 115 dni (0,08 pkt)
RAZEM 7,70pkt


Oferta nr 03 - Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, 81-038 Gdynia, ul.Hutnicza 35,
1. cena brutto - 4.979.394,08 zł (8,90 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy (0,21 pkt)
3. okres wykonania - 221 dni (0,00 pkt)
RAZEM 9,11 pkt


Oferta nr 04 - Przedsiębiorstwo Drogowe „GDYNIA" Sp. z o.o., 81-061 Gdynia, ul. Handlowa 27
1. cena brutto - 5.959.724,03 zł (7,02 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,09 pkt)
3. okres wykonania - 242 dni (0,00 pkt)
RAZEM 7,11 pkt


Oferta nr 05 - STRABAG Sp. z o.o., 03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 7,
1. cena brutto - 4.818.015,08 zł (9,20 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy (0,21 pkt)
3. okres wykonania - 87 dni (0,50 pkt)
RAZEM 9,91pkt


Oferta nr 06 - „WPRD GRAVEL" Sp. z o.o., 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 2
1. cena brutto - 5.772.951,86 zł (7,38 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy (0,21 pkt)
3. okres wykonania - 256 dni (0,00 pkt)
RAZEM 7,59 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 05 złożona przez STRABAG Sp. z o.o., która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Z firmą STRABAG Sp. z o.o., 03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 7, zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 13.08.2009
Data udostępnienia informacji: 13.08.2009