Wybór Wykonawcy roboty budowlanej: Rozbudowa ul.Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z parkingiem przy ul.Wileńskiej.

OGŁOSZENIE O WYNIKU
Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206.000 EURO a poniżej 5.150.000 EURO na wybór Wykonawcy roboty budowlanej obejmującej wykonanie : ,,Rozbudowy ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z parkingiem przy ul. Wileńskiej''.
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.04.2009r Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 23.04.2009r w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206 000 € a poniżej 5 150 000 € na wybór Wykonawcy roboty budowlanej obejmującej wykonanie :
,,Rozbudowy ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z parkingiem przy ul. Wileńskiej'' oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert .
Najkorzystniejszą ofertę nr 04 z ceną ryczałtową brutto: 7.024.863,92 zł złożyła Firma STRABAG sp. z o.o. , 03-472 Warszawa , ul. B.Brechta 7 , działająca na podstawie wpisu do krajowego rejestru sądowego przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000054588.
Oferty oceniane były wg przyjętych Zarządzeniem 9692/ 09/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.03.2009r, kryteriów :
1. cena oferty brutto - 97 %
2. okres udzielonej gwarancji - 3 %

Liczba punktów uzyskanych przez ofertę nr 04 w poszczególnych kryteriach:
1. 9,70 pkt (cena brutto 7.024.863,92 zł)
2. 0,30 pkt (okres udzielonej gwarancji 55miesięcy)
Razem 10,00 pkt
Pozostali Wykonawcy uzyskali :
01. Firma Budowlano Drogowa MTM SA
81-038 Gdynia ul. Hutnicza 35                                       9,41 + 0,09= 9,50 pkt

02. Konsorcjum :
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT
81-571 Gdynia ul. Starochwaszczyńska 64
2. WPRD GRAVEL sp. z o.o.
80-560 Gdańsk, Ul. Żaglowa 2                                      6,89 + 0,09= 6,98 pkt

03. Przedsiębiorstwo Drogowe GDYNIA
81-061 Gdynia, ul. Handlowa 27                                  8,63 + 0,21= 8,84 pkt

05. EUROVIA POLSKA SA , 53-609 Wrocław
ul. Fabryczna 20B                                                        4,66 + 0,09 = 4,75 pkt

06. Skanska SA , 01-518 Warszawa ul. Gen Zajączka 9
Korespondencja :
80-298 Gdańsk ul. Budowlanych 1                               8,34 + 0,09 = 8,43 pkt


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 30.04.2009
Data udostępnienia informacji: 30.04.2009