Wybór wykonawcy roboty budowlanej obejmującej wykonanie: a)kanalizacji sanitarnej w ul.Orłowskiej;b)parkingu ul.Orłowska;c)ulicy Orłowskiej I etap.OGŁOSZENIE O WYNIKU
Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206.000 EURO a poniżej 5.150.000 EURO na wybór Wykonawcy roboty budowlanej obejmującej wykonanie :
a) kanalizacji deszczowej w ul. Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III
b) parkingu przy ul. Orłowskiej
c) ulicy Orłowskiej I etap.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.02.2009r Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 13.02.2009r w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206 000 € a poniżej 5 150 000 € na wybór Wykonawcy roboty budowlanej obejmującej wykonanie :
a) kanalizacji deszczowej w ul. Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III
b) parkingu przy ul. Orłowskiej
c) ulicy Orłowskiej I etap
oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty .
Najkorzystniejszą ofertę z ceną ryczałtową brutto: 8.401.951,55 zł złożyła Firma Budowlano Drogowej ,, MTM'' SA , 81-038 Gdynia , ul. Hutnicza 35 , działająca na podstawie wpisu do krajowego rejestru sądowego przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000023405.

Oferty oceniane były wg przyjętych Zarządzeniem 9011/ 09/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.01.2009r, kryteriów :
1. cena oferty brutto - 97 %
2. okres udzielonej gwarancji - 3 %
Liczba punktów uzyskanych przez ofertę nr 03 w poszczególnych kryteriach:
1. 9,70 pkt (cena brutto 8.401.951,55 zł)
2. 0,09 pkt (okres udzielonej gwarancji 37 miesięcy)
Razem 9,79 pkt
Pozostali Wykonawcy uzyskali :
01 konsorcjum firm:
1.,,KWG'' SA , 70-490 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 129 - LIDER
2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych SA , 64-300 Nowy Tomyśl ul. Poznańska 42
3. BETPOL SA, 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 168a
3,69 + 0,30 = 3,99 pkt
02. Przedsiębiorstwo Drogowe GDYNIA
81-061 Gdynia, ul. Handlowa 27 8,73 + 0,30 = 9,03 pkt

Ogłoszenie o zamówieniu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 18.02.2009
Data udostępnienia informacji: 18.02.2009
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.07.2011 12:22 dodanie linku Elżbieta _Wójcicka
09.06.2011 15:05 dodanie ogłoszenia o zamówieni Elżbieta _Wójcicka
09.06.2011 14:25 dodanie ogłoszenia o zamówieni Elżbieta _Wójcicka
09.06.2011 14:08 przeniesienie ogłoszenia Elżbieta _Wójcicka
09.06.2011 14:06 dodanie ogłoszenia o zamówieni Elżbieta _Wójcicka