Wybór firmy pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem:a) kanalizacji sanitarnej w ul.Orłowskiej;b)parkingu;c)ulicy OrłowskiejI etap.

OGŁOSZENIE O WYNIKU
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej obejmującej wykonanie:
a) kanalizacji deszczowej w ul. Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III
b) parkingu przy ul. Orłowskiej
c) ulicy Orłowskiej I etap.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.02.2009r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 16.02.2009r. w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO a poniżej 206.000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej obejmującej wykonanie:
a) kanalizacji deszczowej w ul. Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III
b) parkingu przy ul. Orłowskiej
c) ulicy Orłowskiej I etap
oraz wybór najkorzystniejszej oferty z ceną ryczałtową brutto: 93.940,00 zł , złożonej przez Firmę Biuro Obsługi Inwestycji INVEST- WYBRZEZE sp. z o.o., 81-303 Gdynia ul. Kielecka 7, działającej na podstawie wpisu pod nr 0000156859 w Krajowym Rejestrze Sądowym, która zaoferowała najniższą cenę brutto i z którą zostanie podpisana umowa.

W postępowaniu przetargowym oferty złożyły 2 firmy:
01. Biuro Obsługi Inwestycji INVEST- WYBRZEZE sp. z o.o.
81-303 Gdynia, ul. Kielecka 7 77.000,00 zł netto/93.940,00 zł brutto.

02. Polski Rejestr Statków SA
80-416 Gdańsk ul. G.J.Hallera 126 128.000,00zł netto/156.160,00 zł brutto

W budżecie miasta na rok 2009/2010 w:
Dział 900 Rozdział 90001 § 6050 - Gospodarka ściekowa, Ochrona wód Zatoki Gd.- bud. i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych
Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 - Drogi publiczne gminne, Modernizacja dróg gminnych
Obsługa inwestorska nadzoru gwarancyjnego 71095 § 4300
zabezpieczono środki finansowe.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data udostępnienia informacji: 18.02.2009