Unieważnienie postepowania na wykonanie robót budowlanych w budynku ZSO Nr 5 ul. Wejherowska 55


             Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem nr 11672/09/V/M z dnia 11 sierpnia 2009r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 5 150 000 EURO na wykonanie robót związanych z likwidacją izolacji z koca azbestowego wraz z robotami towarzyszącymi w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdyni, ul. Wejherowska 55 - 053 Gdynia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Data udostępnienia informacji: 13.08.2009