Uniewaznienie postępowania EZP 340/SI/48/09

Wydział Informatyki Urzędu Miasta Gdyni zawiadamia, że, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 11072/09/V/S  anuluje się wybór najkorzystniejszej oferty   i unieważnia się postępowanie EZP 340/SI/48/09 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego.                      Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.                     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data udostępnienia informacji: 17.06.2009