Unieważnienie postępowania EZP 340/95/SI/09 - przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego

                        Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 11841/09/V/S unieważnia się postępowanie EZP 340/95/SI/09 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego.                                                                                                     Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art.93, ust.1, pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data udostępnienia informacji: 26.08.2009