Rozbudowa ul.Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową kanalizacji deszczowej w ul.Unruga w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego od 5 150 000 € na wykonanie zadania
,,Rozbudowa ul.Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową kanalizacji deszczowej w ul.Unruga w Gdyni".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 11191/09/V/U z dnia 23.06.2009r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 10.06.2009r. w trybie przetargu nieograniczonego od 5 150 000 € na roboty budowlane pn. ,,Rozbudowa ul.Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową kanalizacji deszczowej w ul.Unruga w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.

Najkorzystniejszą ofertę nr 02 złożyło Przedsiębiorstwo Drogowe „GDYNIA" Sp. z o.o. mające swą siedzibę w Gdyni 81-061 przy ul.Handlowej 27, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 10522/09/V/U z dnia 29.04.2009r.
- cena oferty brutto - 97 %
- okres udzielonej gwarancji - 3 %


Oferta nr 01 - Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, 81-038 Gdynia, ul.Hutnicza 35,
1. cena brutto - 17 022 243,78 zł (9,41 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,09 pkt)

RAZEM 9,50 pkt


Oferta nr 02 - Przedsiębiorstwo Drogowe „GDYNIA" Sp. z o.o., 81-061 Gdynia, ul. Handlowa 27
1. cena brutto - 16 722 308,35 zł (9,59 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,30 pkt)

RAZEM 9,89 pkt


Oferta nr 03 - Konsorcjum: Lider - APRIVIA S.A., 62-081 Przeźmierowo, ul.Skórzewska 35; Hydrobudowa Polska S.A., 62-081 Przeźmierowo, ul.Skórzewska 35; Betpol S.A., 85-766 Bydgoszcz, ul.Fordońska 168 A
1. cena brutto - 19 044 163,40 zł (8,23 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy (0,21 pkt)

RAZEM 8,44 pkt


Oferta nr 04 -„WPRD GRAVEL" Sp. z o.o., 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 2,
1. cena brutto - 18 313 963,29 zł (8,56 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy (0,00 pkt)

RAZEM 8,56 pkt


Oferta nr 05 - STRABAG Sp. z o.o., 03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 7,
1. cena brutto - 16 533 991,17 zł (9,70 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,09 pkt)

RAZEM 9,79 pkt
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 18.02.2010
Data udostępnienia informacji: 25.06.2009